Jest taka noc...
Lubimy świętować!
AquaSki Travel - sprawdzony i polecany

Nasze strony

opineoyoutube

AquaSki na Facebooku

Program lojalnościowy

Piłka plażowaKatalog AquaSki startuje - baw się z nami, zbieraj punkty, wymieniaj je na nagrody!

Za każde wydane u nas 200 zł naliczamy na Twoje konto 1 punkt. Punkty możesz wymienić na nagrody lub bony rabatowe na kolejny pobyt. W ramach nagród mamy do zaproponowania wysokiej klasy ubrania sportowe AquaSki Travel i inne gadżety!

W linii ubrań AquaSki Travel będziesz czul się jak w drugiej skórze, jednocześnie modnie i stylowo. Unikatowa, niepowtarzalna marka podkreśli Twój indywidualny charakter, a najwyższa jakość włoskich materiałów na pewno przyczyni się do wygody w uprawianiu każdej aktywności fizycznej.

 Ubrania sportowe AquaSki Travel wyprodukowała dla nas marka Quest, której używają najlepsi zawodnicy na świecie z różnych dyscyplin sportowych. „Twarzą” marki jest Maja Włoszczowska, wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie. Światowej klasy sportowiec przetestowała dla Państwa włoskie tkaniny i kroje strojów AquaSki Travel, gwarantując ich najwyższą wygodę i jakość.

                                              Kurtka letnia  Czapka zimowa  Koszulka damska

W katalogu mamy propozycję również dla tych, których nie interesują ubrania sportowe. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy gadżety turystyczne przydatne na każdym urlopie.

Zapraszamy do zbierania punktów i zapoznania się z ofertą naszego biura!

Regulamin

Program lojalnościowy „Stały klient AquaSki Travel”
Regulamin

  1. Organizatorem Programu lojalnościowego „Stały klient AquaSki Travel” (zwany dalej „Program”) jest Biuro Turystyczne Krakus z siedzibą w Krakowie, przy ul. Norymberskiej 10c/9, 30-376 Kraków, wpisane do rejestru organizatorów turystyki pod numerem D/515/04/256/2004 (zwany dalej “Biuro Turystyczne Krakus“).

  2. Program prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i wchodzi w życie z dniem 16 maja 2012 roku. Program dotyczy wszystkich usług/imprez turystycznych zawartych w ofercie Biura Turystycznego Krakus od dnia 16 maja 2012 roku.

  3. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która dokonała zakupu usług/imprez turystycznych, sprzedawanych przez Biuro Turystyczne Krakus, a więc jest uczestnikiem danej imprezy, a także posiada konto w Strefie Klienta Biura Turystycznego Krakus.

  4. Warunkiem przystąpienia do Programu jest wpłacenie całości ceny za usługę/imprezę turystyczną oraz wyrażenie zgody na przystąpienie do Programu na formularzu dostępnym na stronach internetowych zawierających ofertę Biura Turystycznego Krakus, w siedzibie biura oraz wysyłanym drogą mailową i tradycyjną przez doradców klienta.

  5. Uczestnik Programu gromadzi punkty poprzez zakup usług/imprez turystycznych zgodnie z informacją podaną przez Biuro Turystyczne Krakus. Przy dokonywaniu kolejnych zakupów (rezerwacji) Uczestnik Programu zobowiązany jest do poinformowania doradcy klienta o uczestnictwie w programie lub zaznaczeniu uczestnictwa Programu na stronie internetowej przy zamawianiu usługi/imprezy drogą elektroniczną. Jest to warunek konieczny, aby naliczyć Uczestnikowi Programu punkty za kolejny zakup (rezerwację).

  6. Punkty naliczane są za każdorazowy zakup usług/imprez turystycznych będących przedmiotem oferty Biura Turystycznego Krakus. Liczba otrzymanych punktów uzależniona jest od ceny wykupionej usługi/imprezy turystycznej. Za każde pełne 200 zł wpłacone z tytułu ceny za zakupioną usługę/imprezę turystyczną, Uczestnik otrzymuje 1 punkt. Punkty można zamieniać na nagrody bądź zniżki (bony) przy kolejnych rezerwacjach. Nagrody oraz bony, które można uzyskać w ramach Programu, prezentowane są w obowiązującym w danym sezonie katalogu „Stały klient AquaSki Travel” prezentowanym na stronach internetowych zawierających ofertę Biura Turystycznego Krakus. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

  7. Jeżeli uczestnik programu po zakupie usługi/imprezy turystycznej będącej przedmiotem oferty Biura Turystycznego Karkus, zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie, otrzymane za zakup tej usługi/imprezy punkty zostajną anulowane.

  8. Uczestnik Programu, może dodatkowo gromadzić dodatkowe punkty poprzez polecanie usług/imprez turystycznych Biura Krakus innym osobom, które dokonają zakupu usługi/imprezy turystycznej, stając się tym samym Ambasadorem. W takim przypadku, Uczestnik Programu uzyska ekstra punkty, jeżeli nowy klient wskaże ją jako osobę polecającą w momencie dokonywania rezerwacji.

  9. W ramach jednorazowych akcji promocyjnych mogą być przyznane Uczestnikowi dodatkowe punkty na zasadach określonych odrębnie dla tych akcji.

  10. Punkty za jeden zakup mogą być przyznane Uczestnikowi Programu tylko jeden raz bez względu na ilość posiadanych kont.

  11. Uczestnik może sprawdzić ilość zgromadzonych przez siebie punktów logując się do Strefy Klienta Krakus.

  12. Zgromadzone punkty zachowują ważność przez okres 3 lat licząc od końca roku, w którym zostały przyznane. Pieniądze, które utraciły ważność są anulowane i nie mogą zostać wymienione na nagrodę.

  13. Uczestnik Programu realizuje uprawnienia wynikające ze zgromadzonych punktów, informując osobiście Biuro Turystyczne Krakus o wyborze nagrody objętej opisem w katalogu programu. Po weryfikacji Uczestnika Programu Biuro Turytyczne Krakus zmniejsza liczbę zgromadzonych przez Uczestnika Programu punktów o wartość wybranej przez Niego nagrody. Nagroda zostaje wysłana do Uczestnika Programu za pośrednictwem poczty, nie później niż 14 dni (data stempla pocztowego) od momentu poinformowania Doradcy Klienta przez uczestnika Programu o wyborze nagrody.

  14. W przypadku wad nagród reklamacje należy zgłaszać w terminie 14 dni od otrzymania nagrody, listownie na adres Biura Turystycznego Krakus lub telefonicznie na numer głównej infolinii lub numery doradców klienta.

  15. Biuro Turystyczne Krakus zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu i katalogu nagród. O wszelkich zmianach warunków zasad Uczestnicy Programu zostaną poinformowani z odpowiednim, tygodniowym wyprzedzeniem na stronach internetowych należących do Biura Turystycznego Krakus.

  16. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Biuro Turystyczne Krakus zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w dowolnym momencie. O zakończeniu Programu Uczestnicy Programu zostaną poinformowani z odpowiednim dwutygodniowym wyprzedzeniem na stronach internetowych należących do Biura Turystycznego Krakus.

  17. Osoby biorące udział w Programie wyrażą zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Biura Turystycznego Krakus oraz ich przetwarzanie w celach marketingowych. Przysługuje im prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wiąże się z pisemnym wyrażeniem zgody przez każdego uczestnika w formularzu programu.

  18. Ewidencja punktów prowadzona jest w firmowym systemie informatycznym Biura Turystycznego Krakus.

  19. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z rejestracją i aktywacją konta.

  20. Wymiana punktów na bony rabatowe nie łączy się z ofertami indywidualnymi i innymi specjalnymi rabatami przyznawanymi przez Biuro Turystyczne Krakus.

  21. Wzięcie udziału w Programie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Programu określone niniejszym Regulaminem.

Słowniczek pojęć

Biuro Turystyczne Krakus – Biuro Turystyczne Krakus z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-376), przy ul. Norymberskiej 10c/9.

Formularz programu - formularz, na którym Uczestnik zgłasza przystąpienie do Programu.

Katalog – lista towarów oferowanych Uczestnikom przez Biuro Turystyczne Krakus do sprzedaży bezgotówkowej w ramach Programu.

Konto – indywidualne konto punktowe, internetowa strefa, w której rejestrowane są punkty, i które jest przypisane do uczestnika.

Nagroda – towar, który otrzymuje uczestnik programu w zamian za wyznaczoną ilość punktów, pobranych z jego Konta.

Program – Program Lojalnościowy "Stały Klient AquaSki Travel".

Punkty – punkty przyznane przez Biuro uczestnikowi Programu według zasad określonych w niniejszym regulaminie, naliczane na Koncie Uczestnika.

Ekstra punkty – punkty przyznawane poza standardowym przelicznikiem.

Strefa klienta – zakładka na stronach internetowych zawierających ofertę Biura Turystycznego Krakus, w której dostępny jest formularz programu, a także Konto danego Uczestnika (po indywidualnym zalogowaniu się).

Strony internetowe zawierające ofertę Biura Turystycznego Krakus www.aquaski.pl; www.aquapalace.pl; www.besenova.com.pl; www.aquacity.com.pl; www.centrumbabylon.pl; www.goracewegry.pl; www.slonecznaslowacja.pl; www.malowniczaaustria.pl; www.tatralandia.com.pl; www.aqualand-moravia.com.pl

Uczestnik Programu – klient, który bierze udział w Programie "Stały Klient AquaSki Travel".